Sunday, July 25, 2021
 
Gemeente Wyke
Minimize
Wyke

Wyk 1

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Izak Kruger  051-853 1786  /  082 812 3305  

Diaken:

Koördineerder:    

Martie Kruger

Martie Kruger     

 071 470 7176 

071 470 7176

 
       
       
       

 


Wyk 2

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Dirk Kotze'  051 853 1251 / 083 257 5242  
Diaken: Erna Kotze'  051 853 1251 / 082 415 6073  
Koördineerder: Erna Kotze'           051 853 1251 / 082 415 6073  
       
       

 


Wyk 3

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Kobus Steenkamp  051 853 2168 / 084 594 4169  
Diaken: Jakkie Myburgh  064 707 7423  
Koördineerder: Elsa Steenkamp  051 853 2168 / 084 557 0132  
       
       

 


Wyk 4

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Flip Earle'  051 853 1696 / 082 454 7704  
Diaken: Bennie de Ru jnr    051 853 1975 / 083 631 6295  
Koördineerder: Amanda Vermaak 051 853 1880 / 082 782 8814  
       
       

 


Wyk 5

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Nicolaas Venter  051 853 2108 / 083 238 5867  
Diaken: Elanie van Heerden  072 277 6117  
Koördineerder: Susan Venter  084 800 8040  
       
       

 


Wyk 6

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Piet Jooste    053 444 1236 / 071 034 9244  
Diaken: Dawie van der Merwe   053 444 1992 / 082 494 1430  
Koördineerder: Jorina Venter  053 444 1276 / 083 242 8997  
       
       

 


Wyk 7

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Piet Pelser 051 853 2900 / 076 614 0971  
 Diaken Johan Steenkamp  072 698 0456  
Koördineerder: Annemie Pelser  071 364 6839  
       
       

 


Wyk 8

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling: Marius Vorster  051 853 1317 / 082 859 0769  
Diaken: Estie Marais 082 859 1447  
Koördineerder: Charlene Vorster  051 853 1317 / 082 920 3262  
       
       

 


Wyk 9

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling:  Danie Fourie  051 853 2181 / 082 498 1605  
Diaken:  Diana Maartens  072 569 3012  
Koördineerder: Annatjie Erasmus  076 790 2612  
       
       

 


Wyk 10

  Naam Kontakbesonderhede  
Ouderling:  Werner Swart  082 886 7404  
Diaken: Johan Earle  071 673 5342  
Koördineerder: Cornè van Jaarsveld  051 853 2572 / 082 551 3069  
       
       

 

Diaken Portefeuljes

Bejaardes - Jakkie Myburg

Kinders/Jeug - Erna Kotze

Tessourier- Johan Steenkamp

Finansies - Elanie van Heerden

Barmhartigheid/Kinderhuis - Diana Maartens

Begrafnisse - Marthie Kruger

Kerklike sake - Bennie de Ru, Dawie van der Merwe, Johan Earle

 

Tuisblad   |   Preke   |   Kalender   |   Skakels   |   2014 Eeufees
Kopiereg 2021 Gereformeerde Kerk Bultfontein